Megrendelés

A jelen megrendelés elküldésével nem keletkezik fizetési kötelezettség, a számlázás első napja a köztünk létrejött szerződés aláírását követő 1. nap.